W organizację przeglądu zaangażowanych jest około pięćdziesięcioro wolontariuszy. Są to głównie członkowie Zespołu Tańca Ludowego "Poznań" AWF. Są oni podzieleni na sekcje:
- pilotek i tłumaczy
- produkcji
- promocji
- recepcji
- scenografii
- techniczną
- transportu
- zaopatrzenia

Funkcyjni:

                     
Dariusz Majchrowicz                                               Zuzanna Kowalewska
Dyrektor Artystyczny                                              Dyrektor Biura Organizacyjnego

                 
Tadeusz Zieliński                                                Radosław Hojszyk
Dyrektor Muzyczny                                            Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego
                                                                                        "INTEGRACJE"

                                           
Natalia Żuk                                                               Oliwia Karwat
Rzecznik Prasowy                                                   Koordynator Sekcji Pilotów i Tłumaczy
Koordynator promocji

                  
Aneta Mikołajczyk                                                    Zofia Łusiak               
Koordynator Produkcji Koncertów                       Koordynator Produkcji Koncertów

                   
Bartosz Ludwiczak                                                  
Koordynator Sekcji Technicznej                                    

                              
Barbara Felix                                                       Kazimierz Kulczyński
Koordynator Festiwalowej Recepcji                 Koordynator Sekcji Transportu

              
Katarzyna Kwapisz                                            Anna Hoppe
Koordynator Sekcji Scenografii                       Koordynator Sekcji Scenografi

         
 Malwina Niemier                                               Barbara Felix
 Koordynator Turnieju Sportów                       Koordynator Gali "Anioły Kultury"  
Tradycyjnych "Pierścieniówka"                         

 
 Beata Wiśniewska
 Intendent