W organizację przeglądu zaangażowanych jest około pięćdziesięcioro wolontariuszy. Są to głównie członkowie Zespołu Tańca Ludowego "Poznań" AWF. Są oni podzieleni na sekcje:
- pilotek i tłumaczy
- produkcji
- promocji
- recepcji
- scenografii
- techniczną
- transportu
- zaopatrzenia

Funkcyjni:

                
Dariusz Majchrowicz                                             Monika Drzewiecka
Dyrektor Artystyczny                                              Dyrektor Biura Organizacyjnego

                 
Tadeusz Zieliński                                               Radosław Hojszyk
Dyrektor Muzyczny                                            Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego
                                                                                        "INTEGRACJE"

           
Martyna Poprawska                                               Joanna Michalak
Rzecznik Prasowy                                                   Koordynator Sekcji Pilotów i Tłumaczy
Koordynator promocji

              
Julia Włudzik                                                            Aneta Mikołajczyk
Koordynator Produkcji Koncertów                       Koordynator Produkcji Koncertów

              
Bartosz Ludwiczak                                               Kazimierz Kulczyński
Koordynator Sekcji Technicznej                         Koordynator Sekcji Transportu

            
Natalia Żuk                                                        Katarzyna Kwapisz
Koordynator Festiwalowej Recepcji                 Koordynator Sekcji Scenografii

                       
Anna Hoppe                                                        Malwina Filipowicz
Koordynator Sekcji Scenografi                         Koordynator Turnieju Sportów
                                                                               Tradycyjnych "Pierścieniówka"    

                                 
Marietta Kasperek                                             Beata Wiśniewska
Intendent                                                            Intendent

                                        
Aleksandra Poprawska                                                 
Michalina Waszkiewicz                                                   
Koordynatorzy Gali "Anioły Kultury"                            
Koordynatorzy Działu Zaproszeń