Dyrektor Biura Organizacyjnego:
Aleksandra Kuś
tel. +48 504 226 408

Rzecznik Prasowy:
Zuzanna Kowalewska
tel. +48 668 425 988

Adres do korespondencji:
Światowy Przegląd Folkloru "INTEGRACJE"
Dom Studencki Akademii Wychowania Fizycznego
ul. Św. Rocha 9
61-142  Poznań
e-mail: festival@awf.poznan.pl