GŁÓWNY ORGANIZATOR PRZEGLĄDU:

WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ:WSPÓŁORGANIZATORZY:

PATRONAT HONOROWY:Starosta Poznański
Jan Grabkowski

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak

Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego
prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński

 PATRONI MEDIALNI:SPONSORZY: