GŁÓWNY ORGANIZATOR PRZEGLĄDU:

WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ:WSPÓŁORGANIZATORZY:

PATRONAT HONOROWY:Sekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak

Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego
dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński

 PATRONI MEDIALNI:SPONSORZY: