GŁÓWNY ORGANIZATOR PRZEGLĄDU:

 ORGANIZATORZY:

 

PATRONAT HONOROWY:

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego

dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF

WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ:

 WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

   

SPONSORZY: