GŁÓWNY ORGANIZATOR PRZEGLĄDU:

WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ:WSPÓŁORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY:Sekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Sellin

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego
dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 

 PATRONI MEDIALNI:SPONSORZY: