Finał w Parku Cytadela

Tegoroczny koncert finałowy odbędzie się w niedzielę 20 sierpnia o godzinie 21:00 w poznańskim Parku Cytadela przy Dzwonie Pokoju i Przyjaźni między Narodami

Koncert ten to bez wątpienia najbardziej atrakcyjny festiwalowy punkt programu. Jest to pieczołowicie wyreżyserowane parateatralne przedsięwzięcie, odbywające się na kilku scenach, przy wykorzystaniu kilkudziesięciu refelktorów i ponad stu mikrofonów. Wszystkie zespoły - 300 tancerzy i muzyków z różnych zakątków świata - występują w autentycznych strojach ludowych przy akompaniamencie muzyków grających na żywo na tradycyjnych instrumentach.